Izmjena Zakona o porezu na dohodak

✅ Izmjenama Zakona o porezu na dohodak stopa poreza na prihode od ličnih primanja se smanjuje sa 10% na 8%.
✅ Za prihode od autorskih prava, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka plaća se porez na dohodak po stopi od 13%.
✅ Stopa od 10% ostaje za plaćanje poreza na prihod od samostalnih djelatnosti.
✅ Godišnji lični odbitak je sa 8.400KM povećan na 12.000KM.