Kako se obračunavaju doprinosi za vlasnika preduzetničke djelatnosti?

✅Samostalni preduzetnik je u obavezi da plaća doprinose za vlasnika. Osnovica za obračun doprinosa za preduzetničku djelatnost iznosi 60% prosječne bruto plate za prošlu godinu.
💠Npr. prosječna bruto plata za 2020. godinu je iznosila 1.485 KM, osnovica za obračun doprinosa iznosi 891 KM. Kada pomenutu osnovicu pomnožimo sa zbirnom stopom doprinosa (32,80%), dobijemo doprinose koje su u obavezi da plaćaju vlasnici preduzetničke djelatnosti u 2021.godini i to 292,25 KM.
💠Preduzetnici koji obavljaju profesionalnu djelatnost (advokati, notari, poreski savjetnici, arhitekte…) u obavezi su da plaćaju doprinose na 100% prosječne bruto plate za prošlu godinu. Iznos doprinosa za preduzetnike koji se bave profesionalnom djelatnošću za 2021.godinu iznosi 487,08 KM.