Komunalne takse se ukidaju od 01.01.2022. godine!

✅ Izmjenama Zakona o komunalnim taksama ukinuta je komunalna taksa za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama.
✅ Izmjene stupaju na snagu 01.01.2022. godine.