Najniža plata za 2022. godinu

Vlada Republike Srpske je donijela odluku kojom se najniža plata u Republici Srpskoj za 2022. godinu utvrđuje u visini od 590.00KM u neto iznosu.