Obračun doprinosa za 2022. godinu

💢Prosječna bruto plata za 2021. godinu je iznosila 1.546 KM, osnovica za obračun doprinosa iznosi 927,60 KM.
💢Kada pomenutu osnovicu pomnožimo sa zbirnom stopom doprinosa (31%), dobijemo doprinose koje su u obavezi da plaćaju vlasnici preduzetničke djelatnosti u 2022. godini i to 287,56 KM.
💢Preduzetnici koji obavljaju profesionalnu djelatnost (advokati, notari, poreski savjetnici, arhitekte…) u obavezi su da plaćaju doprinose na 100% prosječne bruto plate za prošlu godinu.
💢Iznos doprinosa za preduzetnike koji se bave profesionalnom djelatnošću za 2022. godinu iznosi 479,26 KM.